Nieuws
10 August 2021 | 11.28
Orchestra
Orchestra
Deel dit artikel

Grote goede doelen ‘stabiel’ in Coronajaar 2020; ‘kleintjes’ lijden

De inkomsten en doelbesteding van grote goede doelen (plus 20 miljoen inkomsten) laten in 2020 ondanks de coronacrisis gemiddeld genomen een stabiel beeld zien. Dat blijkt uit onderzoek onder 26 grote goede doelen* vooruitlopend op het jaarlijkse sectoronderzoek van koepel Goede Doelen Nederland naar de ontwikkelingen in de inkomsten en bestedingen bij haar leden. De kleine goede doelen (inkomsten tot een ton) verging het aanzienlijk minder met een gemiddeld inkomensverlies van 13,4%.

Grote goede doelen ‘stabiel’ in Coronajaar 2020; ‘kleintjes’ lijden

Ondanks de uitdagingen die de coronacrisis met zich mee heeft gebracht, is het gezamenlijke resultaat van de 26 grote goede doelen stabiel te noemen, zo meldt Goede Doelen Nederland op haar website. In 2020 hebben ze samen, ten opzichte van 2019, nagenoeg hetzelfde besteed aan hun maatschappelijke doelen (een toename van 0,7%), ondanks het feit dat door de coronacrisis veel geplande doelbestedingsactiviteiten niet konden plaatsvinden. GDN concludeert: “Goede doelen zijn er in geslaagd alternatieven en/of nieuwe activiteiten te ontwikkelen. De verdeling van de doelbesteding naar de verschillende activiteiten is gelijk gebleven.”

Verreweg het grootste deel van de inkomsten wordt uitgegeven aan directe dienst- en hulpverlening. Het betreft 73% van de totale doelbesteding. Met een minimale daling van 0,5% hebben de in het onderzoek betrokken goede doelen de directe dienst- en hulpverlening op peil kunnen houden. De omvang van de doelbesteding (totaal €1,14 miljard), in verhouding tot de totale bestedingen, ligt op 88,5%. In 2019 was dit 88,8%.

De pijn van de pandemie lijkt echter niet evenredig verdeeld. Uit onderzoek van het CBF in samenwerking met de Radboud Universiteit in april dit jaar, was met name bij kleine organisaties (tot 100.000 euro aan totale inkomsten per jaar) sprake van een gemiddeld inkomstenverlies van 13,4% in 2020 t.o.v. 2019.**

Door de coronacrisis hebben veel goede doelen, vooral in het voorjaar van 2020, hun fondsenwervende activiteiten anders moeten vormgeven. Grote acties, evenementen, huis-aan-huis-werving en -collecte waren niet mogelijk. Zo daalden de inkomsten uit collecte bij de 26 onderzochte grote goede doelen, ondanks diverse online-initiatieven, met 43,6% (ca €5,5 miljoen). Daarbij speelde ook een rol dat vanwege corona minder collectanten beschikbaar waren. Alhoewel de inkomsten uit acties, collecte en evenementen terugliepen, stegen de totale inkomsten van de 26 onderzochte goede doelen ten opzichte van 2019 met 12,4% (€151 miljoen). Deze stijging wordt onder meer veroorzaakt door een toename van de inkomsten uit giften en donaties met 12% (€27,3 miljoen). Dit betekent volgens Goede Doelen Nederland dat donateurs goede doelen zijn blijven steunen.

Daarnaast hebben goede doelen die beneficiant zijn een hogere bijdrage van de loterijen ontvangen. Er is sprake van een toename van 17,5% (€23,9 miljoen). Ook de inkomsten uit nalatenschappen stegen met 35,6% (€39,7 miljoen). Die stijging wordt echter wel vertekend door twee aanzienlijke bedragen uit ontvangen nalatenschappen en mogelijk de oversterfte ten gevolge van corona. Bij 73% van de onderzochte 26 goede doelen was er sprake van een stijging of min of meer gelijke inkomsten uit nalatenschappen. Het gezamenlijke bedrag aan subsidies bleef min of meer gelijk (afname van 0,4%).

Het GDN-onderzoek betreft de volgende organisaties: Artsen zonder Grenzen, Rode Kruis, Natuurmonumenten, WNF, Prins Bernhard Cultuurfonds, Plan International Nederland, Hartstichting, CARE Nederland, War Child, Dierenbescherming, Solidaridad, World Vision, Kerk in Actie, Simavi, Humanitas, Amnesty International, Greenpeace Nederland, Alzheimer Nederland, Woord en Daad, Stichting Vluchteling, Oranje Fonds, Wilde Ganzen, Amref Flying Doctors, Terre des Hommes Nederland, Nierstichting, Vogelbescherming Nederland.

Klik hier voor de resultaten van het onderzoek.

*Het betreft cijfers (totalen in overzicht) van 26 goede doelen met inkomsten van meer dan € 20 miljoen per jaar. Van deze goede doelen was bij aanvang van dit onderzoek het jaarverslag beschikbaar en waren de kengetallen ingevoerd in de database van het CBF. Goede Doelen Nederland maakt voor het jaarlijkse sectoronderzoek gebruik van deze data.

**Het onderzoek naar de impact van Covid-19 in 2020 van de Radboud Universiteit en het CBF, Toezichthouder Goede Doelen, april 2021.

Gerelateerde artikelen