Nieuws
13 April 2021 | 12.40
Orchestra
Orchestra
Deel dit artikel

Aftrek vrijwilligersvergoeding voor de belasting als gewone gift

ANBI’s die werken met vrijwilligers kunnen hen wijzen op de mogelijkheid om de vrijwilligersvergoeding ook om te zetten in een gewone gift, die vervolgens aftrekbaar is voor de belasting.

Aftrek vrijwilligersvergoeding voor de belasting als gewone gift

Welke voorwaarden gelden voor het aftrekken van gewone giften, is na te lezen bij Periodieke giften en gewone giften. Wat is het verschil?.

Om vergoedingen in gewone giften om te zetten, hebben vrijwilligers ook een vrijwilligersverklaring nodig van de ANBI. 

Met een verklaring verklaart een instelling:

  • dat de belastinginspecteur deze instelling heeft aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
  • dat de vrijwilliger in dit belastingjaar heeft gewerkt voor deze ANBI
  • dat de vrijwilliger recht heeft op een vergoeding voor het verrichten van de werkzaamheden
  • dat de ANBI bereid is om deze vergoeding aan de vrijwilliger uit te betalen en daarvoor ook de financiële middelen heeft
  • dat de vrijwilliger heeft aangegeven in het belastingjaar af te zien van het recht op uitbetaling van de vergoeding

Download de vrijwilligersverklaring: klik hier.

Bron: Belastingdienst

Gerelateerde artikelen